5536 Scholarships and Grants in United Kingdom

Where are you planning to study?
Financing Type:

OVN Onderzoeksbeurzen

Er geldt geen leeftijdsgrens voor aanvragers. Ook onderzoekers buiten Nederland kunnen een aanvraag doen. De kwaliteit van het onderzoeksvoorstel is het belangrijkste aandachtspunt. Aanvragen dienen te voldoen aan de criteria van het Beursreglement [... more details

 •  Grant
 •  United Kingdom

NWO - NSFC Beurzen (China)

De bijdrage voor Reis- en verblijfkosten, seminars is niet gebonden aan een thema. U kunt een beurs aanvragen voor internationale reiskosten en lokale reis- en verblijfkosten. Het kan gaan om een kort verblijf van Chinese onderzoekers in Nederland of... more details

 •  Grant
 •  United Kingdom

Nederlands Astma Fonds Werk- en Congresbezoek

U kunt uw aanvraag het hele jaar indienen. De maximale toekenning bedraagt € 900. Aanvragen moeten uiterlijk één maand voor vertrek naar het congres in ons bezit zijn, middels het aanvraagformulier. Hierop staan ook de richtlijnen waar de aanvraag aa... more details

 •  Grant
 •  United Kingdom

Nederlands Astma Fonds Onderzoeksstages

De maximale subsidie voor een kortdurende fellowship bedraagt € 15.000 De maximale subsidie voor langdurende fellowships bedraagt € 50.000 ... more details

 •  Fellowship
 •  United Kingdom

Bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar epilepsiebestrijding

De subsidie bedraagt maximaal € 203.000. Bij een combinatie van een specialistenopleiding en wetenschappelijk onderzoek hoort een langere duur van het project, binnen eenzelfde budget, tot de mogelijkheden. ... more details

 •  Grant
 •  United Kingdom

Maag Lever Darm Stichting tagebeurs voor studenten

De Maag Lever Darm Stichting verstrekt geen volledige financiering, maar een bijdrage in de kosten. Per maand wordt maximaal € 300,- subsidie toegekend met een maximum van € 1800,- per aanvraag. De subsidie is bestemd voor een bijdrage aan de reis- e... more details

 •  Master
 •  United Kingdom

Loyens en Loeff - Fulbright Beurs

De beurs dekt het collegegeld (tuition fee), de internationale reiskosten en huisvestingskosten. Bovendien wordt een maandelijkse toelage uitgekeerd. ... more details

 •  Grant
 •  United Kingdom

Scholarships and other funding

Up to a total of 50 scholarships will be awarded on a % discount of the tuition fees. The maximum discount possible is 50%. There will be 15 awards giving 50% discount There will be 15 awards giving 35% discount There will be 20 awards giving 20% di... more details

 •  Master
 •  United Kingdom

Europees Universitair Instituut

De beurs bestaat uit een toelage van € 1.530 per maand gedurende drie jaar. De ziektekostenverzekering van € 90 is al in het bedrag van de toelage inbegrepen en wordt dus niet extra vergoed. Naast de toelage ontvangt de student ook een jaarlijkse rei... more details

 •  Master, Phd
 •  United Kingdom

Dr. Hendrik Muller`s Vaderlandsch Fonds

Garantiebeurs,minimaal Duur van de beurs : afhankelijk van duur opleiding / stage, maar minimaal 4 maanden. ... more details

 •  Bachelor, Master, Phd
 •  United Kingdom

Cultureel verdrag met Russische Federatie (studie/onderzoek)

De toelage van de Russische overheid is gelijk aan de studiebeurs voor de eigen studenten. Bursalen ontvangen ongeveer 1.500 roebels per maand. Dit bedrag is niet voldoende om de kosten voor levensonderhoud te dekken. De huisvesting is in studentenfl... more details

 •  Bachelor, Master, Phd
 •  United Kingdom

Scholarship Reminder Never miss a Scholarship Opportunity.

First Name
Email

Like our website? ↪ Follow us on Facebook

Cultureel verdrag met Mexico (studie/onderzoek)

Afhankelijk van de kwalificatie van de kandidaat, minimaal 7,479,60 pesos per maand voor levensonderhoud. De beurs wordt aangevuld met een vergoeding van het collegegeld en een eenmalige aanlooptoelage. Medical Insurance van de Mexican Social Societ... more details

 •  Bachelor, Master, Phd
 •  United Kingdom

Cultureel verdrag met Israël (zomerbeurzen)

Beursbedrag/Toelage Vrijstelling van cursuskosten, gratis huisvesting en eventueel een extra toelage. ... more details

 •  Grant
 •  United Kingdom

More Suggestions: