COCMA Buitenlandbeurs


De jaarlijkse COCMA Buitenlandbeurs is bedoeld voor studenten uit het hoger deeltijdonderwijs in Nederland die door een tijdelijk verblijf in het buitenland een aantoonbare meerwaarde aan hun studie kunnen geven. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de situatie in het land van verblijf en de duur van de stage of het project. Maximaal bedraagt de beurs € 5.000,-. In alle gevallen zal de student ook zelf moeten bijdragen in de kosten. Van aanvragers van de beurs wordt verwacht dat ze een gedetailleerd plan inclusief begroting en een curriculum vitae indienen. Van belang is o.a. dat duidelijk wordt aangegeven de meerwaarde van de stage in dat gekozen land dit ten opzichte van een stage in Nederland.

Eligibility Criteria

Deeltijdstudenten HBO of universiteit.

Offered Benefits

De beurs wordt in twee delen beschikbaar gesteld, een deel voor vertrek en bedraagt maximaal € 4.000,-. Het restant, maximaal € 1.000,-, volgt na de overeengekomen verslaglegging en goedkeuring door de deskundigen.

Apply Here
If you think this scholarship can be helpful to somebody else, please share:

Subscribe for Scholarship Updates

Get a weekly email that thousands of students use to get the latest scholarships and grants.


** Scholarships.plus will not share your details without your permission.

Like our website? Follow us on Facebook

More Suggestions: